Účel

DFS Vsacánek se věnuje: výuce tance, zpěvu, hře na hudební nástroje v cimbálových muzikách a pohybovým aktivitám.