Přípravka

Před započetím činnosti v DFS Vsacánek navštěvují děti po dobu minimálně jednoho roku přípravku, kde je cílem připravit děti po stránce rytmické, taneční a pěvecké.

Každý rok probíhá nábor na začátku školního roku v září.